EUROSATORY 2016 WOZY BOJOWE CZ. 1


fot. Marcin Witamborski